نویسنده = احمد رضا عمانی
تعداد مقالات: 1
1. نقش عامل‌های مؤثر بر کیفیت آموزش‌های کاربردی فنی وحرفه‌ای کشاورزی از دیدگاه دانشجویان آموزشکده اهواز

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 16-27

احمد رضا عمانی؛ عباس کمایی؛ آزاده نوراله نوری وندی