نویسنده = ندا میرزایی
تعداد مقالات: 3
1. پسنده‌های دیدمانی کشاورزی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی غرب کشور

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 106-118

ندا میرزایی؛ امیرحسین علی بیگی