نویسنده = مرتضی اکبری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شایستگی‌های جوانان روستایی در زمینه کسب‌و‌کارهای صنایع‌دستی شهرستان ورامین

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 125-139

مرتضی اکبری؛ رضا غلامزاده؛ مریم شامانیان