نویسنده = عبدالرحیم غیاثی
تعداد مقالات: 4
2. رابطه‏ ی هوش هیجانی و گرایش به کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 82-93

عبدالرحیم غیاثی؛ مهدیه طیاری؛ هادی صبوری