نویسنده = مسعود یزدان پناه
تعداد مقالات: 5
1. دانش کارشناسان و محققان کشاورزی استان خوزستان نسبت به تغییراقلیم

دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 12-26

طاهره زبیدی؛ هاجر زائری؛ مسعود یزدان پناه


2. عامل های اثرگذار بر نیت خود اشتغالی در میان دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رامین خوزستان

دوره 9، شماره 41، تابستان 1396، صفحه 68-78

یوسف آزادی؛ مسعود یزدان پناه؛ بهمن خسروی پور


4. تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش کشاورزی

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 123-139

مسعود برادران؛ بهاره عابدی؛ بهمن خسروی پور؛ جعفر یعقوبی؛ مسعود یزدان پناه


5. عوامل موثر بر رضامندی و وفاداری کشاورزان شهرستان الشتر از کلاس های آموزشی ترویجی

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 56-72

مسعود یزدان پناه؛ فاطمه رحیمی فیض آباد