نویسنده = حمید موحد محمدی
تعداد مقالات: 5
1. راهبردهای حمایتی آموزش کارآفرینانه کشاورزی از دیدگاه خبرگان

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 17-29

حمید موحد محمدی؛ فرشته شاعری؛ امیر علم بیگی


2. مولفه‌های برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی براساس رویکرد آموزش میان رشته‌ای

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 125-144

زینب موذن؛ حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر؛ یوسف حجازی


3. عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 76-91

جواد قاسمی؛ سید محمود حسینی؛ یوسف حجازی؛ حمید موحد محمدی


5. اثربخشی خدمات آموزشی ترویج در تعاونی‌های کشاورزی استانهای تهران و البرز

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 56-69

فائزه هاشمی؛ ایرج ملک محمدی؛ حمید موحد محمدی