نویسنده = عنایت عباسی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثربخشی طرح همگام با کشاورز شالیکاران آمل

دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 27-41

هادی مؤمنی هلالی؛ عنایت عباسی؛ جمیله علیلو