نویسنده = فائزه گلی
تعداد مقالات: 1
1. عامل‌های آموزشی-ترویجی موثر بر مدیریت آب کشاورزی در تولید سیب زمینی همدان

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 1-19

رضا موحدی؛ فائزه گلی؛ حمید بلالی