نویسنده = پرویز بیات
تعداد مقالات: 2
1. عامل‌های افزایش دانش و مدیریت بیماری در مرغداری‏ های بوشهر

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 43-56

مهناز امیر امینی خلف لو؛ نوذر منفرد؛ پرویز بیات؛ حسن علیپور