کلیدواژه‌ها = دانش سه‌گانه
تعداد مقالات: 1
1. نقش مؤلفه‌های دانش سه‌گانه بر نیّت کارآفرینانه دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه جیرفت

دوره 6، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 94-106

صالح شاهرخی ساردو؛ پیمان پدرام؛ شاپور ظریفیان؛ فرناز فکرت