کلیدواژه‌ها = روحیه کارآفرینی
تعداد مقالات: 3
1. عامل‌های مؤثر بر مهارت‌های کارآفرینی آموزشگران آموزشکده‌های فنی و کشاورزی ساری، ایران

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 84-95

مهدی چرمچیان لنگرودی؛ سیدحسین مهدوی درواری


3. عامل‌های موثر بر توسعه‌ی مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده‌های کشاورزی ایران

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 26-40

امیر احمد پور؛ حیدر قاسمی؛ مهدی علیخانی دادوکلایی