کلیدواژه‌ها = آموزشگران کشاورزی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی و تعهد حرفه ای آموزشگران کشاورزی استان تهران

دوره 9، شماره 43، زمستان 1396، صفحه 1-16

آرزو رشیدی؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده


2. عامل‌های مؤثر بر مهارت‌های کارآفرینی آموزشگران آموزشکده‌های فنی و کشاورزی ساری، ایران

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 84-95

مهدی چرمچیان لنگرودی؛ سیدحسین مهدوی درواری


4. سطح احساس مثبت از تدریس آموزشگران کشاورزی بر پایه احساس خودکارآمدی تدریس آنها

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 107-124

امیر علم بیگی؛ پریسا پای خسته؛ سید یوسف حجازی