کلیدواژه‌ها = مؤلفه های آموزشی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مؤلفه های آموزشی مؤثر بر توانایی های کارآفرینانه دانشجویان آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 77-85

مجتبی ایلخانی؛ فرهاد لشگرآرا؛ مجیدرضا خداوردیان