کلیدواژه‌ها = فرآیند تحلیل شبکه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای حمایتی آموزش کارآفرینانه کشاورزی از دیدگاه خبرگان

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 17-29

حمید موحد محمدی؛ فرشته شاعری؛ امیر علم بیگی