کلیدواژه‌ها = مراتع و آبخیزداری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر توسعه صلاحیت های حرفه ای آموزشگران ترویجی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 56-67

سید یوسف حجازی؛ محمد علی نساجهای صرافی؛ اسماعیل آهنگری