کلیدواژه‌ها = مدل اروپایی سنجش رضامندی مشتری
تعداد مقالات: 1
1. عامل‌های مؤثر بر رضامندی آموزشی دانش‌جویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 21-40

بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ فاطمه رحیمی فیض آباد