کلیدواژه‌ها = نگرش آب
تعداد مقالات: 1
1. عامل های موثر بر مهارت کشاورزان در استفاده ی بهینه از منبع های آب کشاورزی شهرستان بهار، استان همدان

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 15-35

رضا موحدی؛ نسرین قادری مقتدر؛ حمید بلالی؛ مریم شیرخانی