تعداد مقالات: 206
2. نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشجویان دانشکده های کشاورزی غرب ایران

دوره 6، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 3-15

خوشقدم خالدی؛ حسین آگهی؛ فرزاد اسکندری


8. عامل های پیش‌برنده توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز

دوره 8، شماره 37، تابستان 1395، صفحه 5-20

محمد رضا محبوبی؛ عبدالرضا محمودی سرای؛ محمد مختارنیا؛ محمد شریف شریف زاده


9. سازوکارها و معیارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه خبرگان کارآفرینی

دوره 8، شماره 38، پاییز 1395، صفحه 3-17

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


13. متغیر های موثر بر استفاده روستاییان شهرستان ایلام از برنامه های رادیویی ترویج کشاورزی

دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 3-11

خدابخش داودی نصر؛ حسین آگهی؛ امیر حسین علی بیگی


14. بررسی تأثیر تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی و تعهد حرفه ای آموزشگران کشاورزی استان تهران

دوره 9، شماره 43، زمستان 1396، صفحه 1-16

آرزو رشیدی؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده


15. تاثیر آموزش‌های کاردانی علمی-کاربردی در کسب مهارت‌های شغلی دانش‌آموختگان مرکز آموزش عالی امام خمینی

دوره 10، شماره 44، بهار 1397، صفحه 3-19

ندا علیزاده؛ حسن علی پور؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ سید جلال الدین بصام؛ عبداله مخبر؛ امیر حاجی احمدی


16. عامل‌های آموزشی-ترویجی موثر بر مدیریت آب کشاورزی در تولید سیب زمینی همدان

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 1-19

رضا موحدی؛ فائزه گلی؛ حمید بلالی


17. آسیب‌شناسی نشر یافته‌های پژوهشی کشاورزی

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 3-17

مسعود بیژنی؛ فرشاد مجیدی؛ عنایت عباسی


18. رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانگی کارشناسان شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای کشاورزی استان گلستان

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 3-15

بهمن خسروی پور؛ زهرا تیموری کوهسار؛ نصیبه پورفاتح


19. تاثیر آموزش های چندرسانه ای در آموزش کشاورزی شهری کرمانشاه

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 3-14

سمیرا زردویی؛ عبدالحمید پاپ زن


20. تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در بهبود یادگیری دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 3-16

رضا موحدی؛ مسعود سامیان؛ نسیم ایزدی؛ مرجان سپه پناه


22. عامل‌های مؤثر بر علاقه و استعداد تحصیلی دانشجویان رشته‌های کشاورزی

دوره 6، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 16-30

منصور شاه‌ولی؛ احمد عابدی سروستانی


23. مدل یابی نیازهای آموزشی مهندسان ناظر کشت و تولید برنج شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی استان مازندران

دوره 6، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 18-28

علی اکبر عباسی رستمی؛ ناصر ذبیح اله نژاد؛ مهدی چرمچیان لنگرودی


24. نقش عامل‌های مؤثر بر کیفیت آموزش‌های کاربردی فنی وحرفه‌ای کشاورزی از دیدگاه دانشجویان آموزشکده اهواز

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 16-27

احمد رضا عمانی؛ عباس کمایی؛ آزاده نوراله نوری وندی


25. نقش مولفه های فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 16-27

رضا موحدی؛ فرشاد حمزه ای؛ علی اصغر میرک زاده؛ نادر نادری