دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل تاثیر مولفه های ساختار برنامه سازی بر عملکرد شبکه های تلویزیونی کشاورزی از دیدگاه بهره برداران استان های خراسان رضوی، مرکزی و کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

نصیبه پورفاتح؛ علی رضا سید اسحقی


3. اثربخشی رسانه‌های دیداری، شنیداری و نشریه‌های ترویجی در انتقال دانش و اطلاعات به کشاورزان در استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

مهدیه ساعی


4. صلاحیت های اعضای هیأت ‌علمی برای آموزش تنوع زیستی و محیط زیستی با رویکرد تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

مونا بابایی؛ حمید موحد محمدی؛ امیر علم بیگی؛ احمد رضوانفر


5. تاثیر دوره های آموزشی ترویجی بر توانمندی اقتصادی زنان روستایی عضو صندوق‌ اعتبارات خرد استان سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

شهرام مقدس فریمانی؛ مهدیه السادات میرترابی


6. رتبه‌بندی وضعیت موجود مؤلفه‌های مدل شایسته‌سالاری مدیران مراکز تحقیقاتی و آموزشی وزارت جهاد کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

محمدرضا شیرزادی


7. تدوین چارچوبی برای کاربست نظام آموزش کارآفرینی کشاورزی در منطقه های روستایی استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

اردشیر شیری؛ روناک عالیپور؛ همایون مرادنژادی


8. بررسی راهکارها و عوامل مؤثر بر ارتقاء دانش پدافند غیر عامل کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

سید داود حاجی میررحیمی؛ عبدالله مخبر؛ سید رضا پورنقی؛ رحمت یحیی نژاد عزیزی؛ جمشید اقبالی


9. رابطه‌ی بین خوش‌بینی و شور کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

مسعود رضائی