تعداد مقالات: 206
52. بررسی شایستگی های مورد نیاز توسعه کارآفرینی پایدار در آموزش عالی کشاورزی

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 32-43

پریسا پای خسته؛ امیر علم بیگی؛ سیده سمیه بطحایی


53. عامل‌های مؤثر بر پذیرش مبارزه زیستی با کرم پیله‌خوار نخود در شهرستان کرمانشاه

دوره 9، شماره 41، تابستان 1396، صفحه 17-27

محبوبه خیراللهی؛ نسترن حیدری؛ امیر حسین علی بیگی


54. ارزیابی اثربخشی طرح همگام با کشاورز شالیکاران آمل

دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 27-41

هادی مؤمنی هلالی؛ عنایت عباسی؛ جمیله علیلو


55. تحلیل موقعیت مولفه های مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

دوره 9، شماره 43، زمستان 1396، صفحه 30-41

یاسر فیض آبادی؛ نیلوفر مولایی


59. عامل‌های پیش‌برنده و بازدارنده‌ی نهادینه شدن نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 33-56

معصومه تقی بیگی؛ مسعود برادران؛ امیرحسین علی بیگی


60. تبیین سازوکارهای قابلیت ها و پیامدهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 36-51

سهیلا پورجاوید؛ بهمن خسروی پور؛ امیرحسین علی بیگی


63. اثربخشی دوره های آموزشی مرتع‌داری در حفاظت از مرتع شهرستان مهران

دوره 6، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 44-54

حامد چهارسوقی امین؛ سمیه الیاسی؛ علی اشرف حامدی اغولبیک


66. انگیزه دانش آموختگان کشاورزی دانشگاه شیراز به خدمت در مناطق روستایی

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 47-55

وحید کریمی؛ غلامحسین زمانی


68. علل ضعف دانش کشاورزی پایه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 42-53

جعفر یعقوبی؛ پریسا نجفلو؛ میلاد صفری


69. تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 44-54

مسعود برادران؛ فیض الله منوری فرد؛ لاله صالحی


70. نقش مهارت های اشتغال در انگیزه تحصیلی دانشجویان کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

دوره 8، شماره 37، تابستان 1395، صفحه 49-62

امیر علم بیگی؛ رومینا امیری؛ سینا صاحبدل


72. تاثیر انگیزه کامیابی، هوش هیجانی و خلاقیت بر پیشرفت تحصیلی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان زنجان

دوره 8، شماره 39، زمستان 1395، صفحه 41-53

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس؛ اسماعیل اخبار


73. بررسی عوامل موثر بر توسعه صلاحیت های حرفه ای آموزشگران ترویجی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 56-67

سید یوسف حجازی؛ محمد علی نساجهای صرافی؛ اسماعیل آهنگری