تعداد مقالات: 206
126. انگیزه های مهارت آموزان برای شرکت در دوره های فنی و حرفه ای کشاورزی شهرستان کرمانشاه

دوره 6، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 77-88

طاهره ملکی؛ خدیجه مرادی؛ نسترن حیدری؛ مریم متقی؛ نادر نادری


127. نگرش دانش آموختگان رشته های کشاورزی استان تهران نسبت به طرح کارورزی

دوره 6، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 71-80

رمضانعلی خدابنده لو؛ محمد چیذری


128. اثربخشی خدمات آموزشی ترویج در تعاونی‌های کشاورزی استانهای تهران و البرز

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 56-69

فائزه هاشمی؛ ایرج ملک محمدی؛ حمید موحد محمدی


129. نیاز آموزشی مدیریت بهینه آبیاری در بین کشاورزان رامشیر

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 84-96

عادل زارع؛ نعیمه زلالی


131. رابطه‏ ی هوش هیجانی و گرایش به کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 82-93

عبدالرحیم غیاثی؛ مهدیه طیاری؛ هادی صبوری


132. رفتار اطلاع‌یابی آموزشگران مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان فارس در فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 77-89

سعید فعلی نهاوند؛ انسیه کریمی؛ سلیمان رسولی اذر


133. عامل های اقتصادی و اجتماعی موثر بر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار در گندم زارهای شهرستان همدان

دوره 8، شماره 37، تابستان 1395، صفحه 85-96

حمید بلالی؛ حشمت الله سعدی؛ رضا وحدت ادب


134. رابطة سرمایة اجتماعی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 38، پاییز 1395، صفحه 78-89

حجت شکیبا؛ سید یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی


135. نیازهای آموزشی کشاورزان شهری از دیدگاه شهروندان زنجان

دوره 8، شماره 39، زمستان 1395، صفحه 80-93

کلثوم حمیدی؛ جعفر یعقوبی


136. عامل‌های مؤثر بر مهارت‌های کارآفرینی آموزشگران آموزشکده‌های فنی و کشاورزی ساری، ایران

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 84-95

مهدی چرمچیان لنگرودی؛ سیدحسین مهدوی درواری


137. بازدارنده‌های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی

دوره 9، شماره 41، تابستان 1396، صفحه 79-95

رضا موحدی


138. متغیرهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مرکزآموزش عالی امام خمینی

دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 88-104

سید داود حاجی میررحیمی؛ عبدالله مخبر؛ محمدرضا نوتاش


141. تاثیر باورهای انگیزشی بر خودانگیزی دانش آموزان هنرستان‌های کشاورزی استان‌های تهران و البرز

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 86-97

امیر افضلی گروه؛ هاجر جوزا؛ مونا بابایی


143. مدل شایسته سالاری مدیران مراکز آموزش های علمی کاربردی و مهارتی وزارت جهادکشاورزی

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 107-124

محمدرضا شیرزادی؛ محمدصادق ضیایی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ سودابه جلیلی


145. رفتار کشاورزان خرم‌آباد در بازیافت پسماندهای زراعی

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 88-103

رضوان قنبری؛ زینب فراشی؛ فاطمه ملکی فرد


149. دیدگاه دانشجویان کارشناسی کشاورزی نسبت به تکلیف‌های درسی گروهی

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 56-69

ناصر زمانی؛ سمانه ابراهیمی؛ فریده بهرامی


150. نقش آموزش، ترویج و اطلاع رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 97-110

امیر نعیمی؛ پریسا نجفلو؛ سید محمد جواد سبحانی