تعداد مقالات: 206
151. سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 89-103

عنایت عباسی؛ پریسا نجفلو


152. کیفیت تدریس و نیازهای آموزشی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان فارس

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 94-106

آذر اسکندری؛ مریم شریف زاده؛ ابوذر زارع


153. عامل های موثردر روشنگری کیفیت تدریس از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 90-105

معصومه تقی بیگی؛ بهمن خسروی پور؛ میثم رافع؛ نعیمه زلالی


160. عامل‏های موثر برسطح دانش فنی تولیدکنندگان انار استان مرکزی

دوره 9، شماره 43، زمستان 1396، صفحه 104-117

محمد‌رضا شاه‌پسند؛ مسلم سواری


161. عامل های موثر درچابک سازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 10، شماره 44، بهار 1397، صفحه 109-126

سهیلا پورجاوید؛ بهمن خسروی پور؛ امیرحسین علی بیگی


162. چالش‌های تحقیقات کیفی از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 98-115

علی اسدی؛ مسلم سواری؛ محمد شوکتی آمقانی؛ عبدالمطلب رضایی؛ ابوالفضل رنجبر؛ مجید زارعی


163. ویژگی‌های محیط یادگیری در نظام آموزش عالی کشاورزی صلاحیت محور

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 109-122

عنایت عباسی؛ مهسا سعدوندی؛ همایون فرهادیان


164. مولفه‌های برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی براساس رویکرد آموزش میان رشته‌ای

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 125-144

زینب موذن؛ حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر؛ یوسف حجازی


165. عامل های مؤثر بر به کارگیری موبایل در آموزش کشاورزی کشاورزان افرینه پلدختر

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 128-138

محسن صبا؛ مهران فرج اللهی؛ محمود اکرامی؛ فروزان ضرابیان


166. الگوی مفهومی گسترش نمانام دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 104-123

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ لقمان عباسی؛ مهنوش شریفی


168. عامل‌های آموزشی مؤثر در بهبود عمل‌کرد گل‌خانه‌داران براآنِ اصفهان

دوره 6، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 101-110

صالح حقی؛ محمدصادق ابراهیمی


169. نقش مؤلفه‌های دانش سه‌گانه بر نیّت کارآفرینانه دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه جیرفت

دوره 6، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 94-106

صالح شاهرخی ساردو؛ پیمان پدرام؛ شاپور ظریفیان؛ فرناز فکرت


170. نقش عامل‌های مدیریتی- آموزشی در عملکرد شغلی مروجان توسعه کشت توتون در استان‌های مازندران و گلستان

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 81-95

علی اکبر عباسی رستمی؛ مهدی علیخانی دادوکلایی؛ مهدی چرمچیان


173. سطح احساس مثبت از تدریس آموزشگران کشاورزی بر پایه احساس خودکارآمدی تدریس آنها

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 107-124

امیر علم بیگی؛ پریسا پای خسته؛ سید یوسف حجازی


174. پسنده‌های دیدمانی کشاورزی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی غرب کشور

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 106-118

ندا میرزایی؛ امیرحسین علی بیگی