تعداد مقالات: 206
201. الگوی مفهومی تشخیص فرصت کارآفرینان نوپای فناور دانشگاهی کشاورزی

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 139-157

محمد اخلی؛ حسین دیده خانی؛ محمدشریف شریف زاده؛ سیدمحمدرضا حسینی


205. تأثیر عزت نفس و ویژگی های فردی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 113-122

معصومه تقی بیگی؛ لیلا شرفی؛ امیر حسین علی بیگی