نویسنده = فاطمه رحیمی فیض آباد
تعداد مقالات: 2
1. عوامل موثر بر رضامندی و وفاداری کشاورزان شهرستان الشتر از کلاس های آموزشی ترویجی

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 56-72

مسعود یزدان پناه؛ فاطمه رحیمی فیض آباد


2. عامل‌های موثر بر مشارکت پیوسته کشاورزان الشتر در کلاس‌های آموزشی ترویجی

دوره 6، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 46-57

فاطمه رحیمی فیض آباد؛ مسعود یزدان پناه