فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی به موجب مجوز شماره

 

89282 مورخ 1389/11/18کمیسیون نشریات علمی کشوردارای

 

درجه علمی-پژوهشی بوده ودرپایگاه هایSID,ISCوMAGIRAN

 

نمایه شده است.

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 1-154 

4. عامل‌های افزایش دانش و مدیریت بیماری در مرغداری‏ های بوشهر

صفحه 43-56

مهناز امیر امینی خلف لو؛ نوذر منفرد؛ پرویز بیات؛ حسن علیپور


8. الگوی مفهومی گسترش نمانام دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی

صفحه 104-123

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ لقمان عباسی؛ مهنوش شریفی