نویسنده = ارسلان ایرجی راد
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سرمایه ارتباطی و انسانی در عملکرد مرکزهای آموزش عالی جهاد کشاورزی از دیدگاه مدرسان

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 75-87

ارسلان ایرجی راد؛ ماه منیر تیمورزاده نمینی


3. تأثیر آرزوهای شغلی از طریق یادگیری فردی بر انتخاب شغل دانشجویان رشته ی کشاورزی

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 112-122

ارسلان ایرجی راد؛ الهه ملک زاده نصرآبادی