نویسنده = رضوان قنبری
تعداد مقالات: 2
1. رفتار کشاورزان خرم‌آباد در بازیافت پسماندهای زراعی

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 88-103

رضوان قنبری؛ زینب فراشی؛ فاطمه ملکی فرد


2. تحلیل میدان نیروی عامل های مؤثر در انجام پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان

دوره 9، شماره 43، زمستان 1396، صفحه 42-57

رضوان قنبری؛ سعید غلامرضایی؛ زینب اسدپوریان؛ سمیه رومیانی