کلیدواژه‌ها = لاکس های آموزشی ترویجی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر رضامندی و وفاداری کشاورزان شهرستان الشتر از کلاس های آموزشی ترویجی

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 56-72

مسعود یزدان پناه؛ فاطمه رحیمی فیض آباد