کلیدواژه‌ها = فناوری زیستی کشاورزی
تعداد مقالات: 2
2. نقش آموزش، ترویج و اطلاع رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 97-110

امیر نعیمی؛ پریسا نجفلو؛ سید محمد جواد سبحانی