نویسنده = مسعود بیژنی
تعداد مقالات: 3
1. چالش‌‌ها و راهبردهای جذب دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 52-65

مهدی شجاعی‌میاندرق؛ مسعود بیژنی؛ مهناز امیر امینی خلف لو


2. آسیب‌شناسی نشر یافته‌های پژوهشی کشاورزی

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 3-17

مسعود بیژنی؛ فرشاد مجیدی؛ عنایت عباسی