تعداد مقالات: 206
101. نقش‌آفرینی ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه کشت کلزا در شهرستان سلسله

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 78-89

نرگس کاکولوند؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان


102. عامل‌های مؤثر بر رفتار نوآورانه دانشجویان آموزشکدۀ کشاورزی ساری

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 67-83

امیر احمدپور؛ فاطمه سلیلی؛ محمدرضا شهرکی


103. عامل‌های اثرگذار بر توسعه‌ی آموزش عالی پایدار از دیدگاه دانشجویان دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 57-74

یاسر محمدی؛ فیض الله منوری فرد؛ لاله صالحی؛ رضا موحدی


108. تنگناها و چالش‌های اشتغال دانش‌‌آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران اجرایی

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 73-83

نعیمه زلالی؛ بهمن خسروی پور؛ عادل زارع


109. ساز و کار اثرگذاری ادراک دانشجویان کشاورزی رامین خوزستان ازکیفیت خدمات آموزشی بر پیشرفت تحصیلی آنان

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 65-77

فیض اله منوری فرد؛ مسعود برادران؛ لاله صالحی؛ بهنام همتی؛ میثم رافع


110. مدل اندازه گیری ساختاری انتقال دانش موسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی با آموزش از راه دور

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 71-81

شعبانعلی نوروزی؛ حبیب اله نجفی هزارجریبی؛ مهران فرج الهی؛ محمد رضا سرمدی


111. موقعیت برنامه درسی کارآفرینی در دانشکده کشاورزی دانشگاه‌های بو‌علی سینا، رازی و کردستان

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 64-76

رضا موحدی؛ خدیجه حیدری ترازک؛ حشمت اله سعدی


112. مؤلفه‌های اثرگذار بر آگاهی‌ زیست‌محیطی هنرجویان کشاورزی

دوره 8، شماره 37، تابستان 1395، صفحه 73-84

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ اسماعیل اخبار؛ علی شمس


115. رابطه‌ی مولفه‌های سرمایه‌ی‌ روان‌شناختی و ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 68-83

محمدشریف شریف زاده؛ محمدهادی پهلوانی؛ غلامحسین عبدالله زاده


116. عامل های اثرگذار بر نیت خود اشتغالی در میان دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رامین خوزستان

دوره 9، شماره 41، تابستان 1396، صفحه 68-78

یوسف آزادی؛ مسعود یزدان پناه؛ بهمن خسروی پور


118. الگوی آموزش بهره برداران در وزارت جهاد کشاورزی (سال 1395)

دوره 9، شماره 43، زمستان 1396، صفحه 73-89

عباس عباس پور؛ یحیی مهاجر؛ حسن اسد زاده؛ مجتبی رجب بیگی؛ بیژن جهان پناه


119. وضعیت مولفه های فراشناخت در بین دانشجویان کشاورزی استان خوزستان

دوره 10، شماره 44، بهار 1397، صفحه 74-96

معصومه تقی بیگی؛ مسعود برادران


120. بررسی مؤلفه های آموزشی مؤثر بر توانایی های کارآفرینانه دانشجویان آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 77-85

مجتبی ایلخانی؛ فرهاد لشگرآرا؛ مجیدرضا خداوردیان


121. عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

دوره 10، ویژه نامه، 1397، صفحه 76-91

جواد قاسمی؛ سید محمود حسینی؛ یوسف حجازی؛ حمید موحد محمدی


122. مدل پذیرش کشاورزی ارگانیک در دهستان سراب نیلوفر (بالادربند) کرمانشاه

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 90-106

موسی اعظمی؛ سعید هدایتی نیا؛ محمد جواد مصطفوی


123. بررسی تطبیقی شایستگی‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان رشته گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی امام خمینی با نیاز بازار کار

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 84-107

نعیمه زلالی؛ سعید محمدزاده؛ مسعود برادران؛ شهرام مقدس فریمانی


124. تأثیر سرمایه ارتباطی و انسانی در عملکرد مرکزهای آموزش عالی جهاد کشاورزی از دیدگاه مدرسان

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 75-87

ارسلان ایرجی راد؛ ماه منیر تیمورزاده نمینی