تعداد مقالات: 206
178. تأثیر آرزوهای شغلی از طریق یادگیری فردی بر انتخاب شغل دانشجویان رشته ی کشاورزی

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 112-122

ارسلان ایرجی راد؛ الهه ملک زاده نصرآبادی


179. عامل های موثر بر بهبود دوره های آموزش تخصصی کشاورزی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

دوره 9، شماره 41، تابستان 1396، صفحه 110-129

سید داود حاجی میررحیمی؛ عبدالله مخبر؛ حسن علی پور


180. ویژگی های مورد نیاز در به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کشاورزان آذربایجان شرقی

دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 120-135

علیرضا نعمتی؛ مهران فرج اللهی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ طلعت دیبا واجاری


183. کارآموزی و عوامل بهبود آن از دید اعضای هیأت علمی، کارفرمایان و دانش‌جویان کشاورزی دانشکده‌های غرب کشور

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 116-136

زهرا کرانی؛ کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی بیگی؛ مریم حسینی لرگانی


184. منطق برنامه درسی گرایش علمی کاربردی کشاورزی با رویکرد کارآفرینی

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 145-163

حسین نیک فرجام؛ علی حسینی خواه؛ عفت عباسی؛ مسعود گرامی پور


188. مولفه‌های توسعه‌ی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 96-112

محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده


189. نقش مؤلفه های تاثیر گذار بر تحول آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 122-136

ندا علیزاده؛ حسن صدیقی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ مقصود فراست خواه


190. رابطه شخصیت پویا و قصد کارآفرینانه‌ دانشجویان کشاورزی

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 117-134

سعید کریمی؛ رضا موحدی؛ حشمت الله سعدی؛ احمد یعقوبی فرانی


191. شناسایی شایستگی‌های جوانان روستایی در زمینه کسب‌و‌کارهای صنایع‌دستی شهرستان ورامین

دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 125-139

مرتضی اکبری؛ رضا غلامزاده؛ مریم شامانیان


193. نیازسنجی آموزشی پرورش دهندگان قزل آلای رنگین کمان در شهرستان بویراحمد

دوره 8، شماره 37، تابستان 1395، صفحه 119-130

مصطفی احمدوند؛ علی اصغر احمدی کیش


194. نقش متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر دانش کشاورزی پایدار گندم کار استان تهران

دوره 8، شماره 38، پاییز 1395، صفحه 112-121

مهرناز خیاطی؛ وحید علی آبادی؛ حسن صدیقی


195. نیاز آموزشی حفظ محیط زیست زنان روستایی شهرستان ایلام

دوره 8، شماره 39، زمستان 1395، صفحه 122-136

مرجان واحدی؛ سمیه سلیمان نژاد؛ همایون مرادنژادی،


196. تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش کشاورزی

دوره 9، شماره 40، بهار 1396، صفحه 123-139

مسعود برادران؛ بهاره عابدی؛ بهمن خسروی پور؛ جعفر یعقوبی؛ مسعود یزدان پناه


200. عامل‌های مؤثر بر نگرش دانش‌جویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی نسبت به اشتغال در مناطق روستایی

دوره 10، شماره 44، بهار 1397، صفحه 149-167

امید جمشیدی؛ ابوالمحمد بندری؛ اصغر باقری؛ عباس نوروزی؛ محمدجواد سبحانی