تعداد مقالات: 206
27. صلاحیت های موردنیاز کارشناسان ترویج کشاورزی استان تهران در کسب و کار کشاورزی هسته ای

دوره 8، شماره 36، بهار 1395، صفحه 17-29

غلامحسین حسینی نیا؛ شهرام مقدس فریمانی؛ سوگند سادات فلاح دوست


29. نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترویج وآموزش کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه نسبت به آینده شغلی خود

دوره 8، شماره 38، پاییز 1395، صفحه 18-29

سمیه خسروی؛ سمیه شهبازی؛ علی اصغر میرک زاده؛ مصیب غلامی؛ حسین مهدی زاده


33. دانش کارشناسان و محققان کشاورزی استان خوزستان نسبت به تغییراقلیم

دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 12-26

طاهره زبیدی؛ هاجر زائری؛ مسعود یزدان پناه


36. عامل‌های مؤثر بر رضامندی آموزشی دانش‌جویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 21-40

بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ فاطمه رحیمی فیض آباد


38. مدل عامل‌های آموزشی و ترویجی مؤثر بر مدیریت پایدار آب کشاورزی از دیدگاه متخصصان آب استان همدان

دوره 10، شماره 46، پاییز 1397، صفحه 16-32

لیلا زلیخایی سیار؛ کریم نادری مهدیی؛ رضا موحدی


39. عامل های موثر بر مهارت کشاورزان در استفاده ی بهینه از منبع های آب کشاورزی شهرستان بهار، استان همدان

دوره 10، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 15-35

رضا موحدی؛ نسرین قادری مقتدر؛ حمید بلالی؛ مریم شیرخانی


40. راهبردهای حمایتی آموزش کارآفرینانه کشاورزی از دیدگاه خبرگان

دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 17-29

حمید موحد محمدی؛ فرشته شاعری؛ امیر علم بیگی


42. غربال گری فازی بازدارنده های آموزشی توسعه ی کارآفرینی روستایی در استان گیلان

دوره 6، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 31-43

مسعود گلدوست؛ محمد صادق اللهیاری؛ محمد عابدی


44. نیازهای آموزشی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی گیلان در اجرای کشاورزی دقیق

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 5-13

محمد صادق اللهیاری؛ معصومه محمد زاده؛ محمد حسین انصاری


46. تأثیر درس های عملی کشاورزی درعملکرد دانشجویان علوم زراعی دانشگاه پیام نور دهلران

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 28-39

فاطمه قربانی پیرعلی دهی؛ اقدس ولی زاده


50. بررسی عامل های تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری شغلی دانش آموختگان کشاورزی دانشگاه های شهرستان ایلام

دوره 8، شماره 38، پاییز 1395، صفحه 30-39

علیرضا پورسعید؛ رسول بابایی؛ رویا اشراقی سامانی